PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR

HÅSLVÖS HUNDPENSION AB

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Håslövs Hundpensionat AB samlar in och
behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska
kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna
personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du har ett
avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för våra olika tjänster.

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:
Håslöv Hundpensionat AB
Döseryggen 79-6
23591 Vellinge
Telefon: 040 423450
E-post: mail@hundpensinatet.nu
Organisationsnummer: 556714-6187

 

2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

a) Tillhandahållande av tjänster: Personuppgifter används för att kunna leverera
önskade tjänster hos Håslöv Hundpensionat AB och för att på bästa sätt kunna ge dig
service samt för att kunna kommunicera med dig och informera om tjänsten.
b) Som kontaktperson: Personuppgifter används för att säkerställa kunds intressen

 

3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan bland annat samla in följande uppgifter om dig för behandling med anledning av
nedanstående ändamål:

a) Tillhandahållande av våra tjänster
Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer.

I Sverige kan personnummer framgå i organisationsnummer och moms-
registreringsnummer för enskild firma.

b) Kontaktperson: namn och telefonnummer

 

4. KÄLLOR

Vi samlar inte in information från andra källor än dig.

 

5. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan baseras på följande
lagliga grunder i förhållande till vart och ett av nedan nämnda ändamål:

a) Tillhandahållande av våra tjänster
b) Fakturering

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig
eller för att vidta åtgärder på begäran av dig.

 

6. UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

a) Djursjukhus/Veterinär
b) Försäkringsbolag
b) Offentliga myndigheter, som exempelvis Polis och Skatteverket om de har laglig
grund att få tillgång till personuppgifterna.

 

7. ÖVERFÖRING TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES

Inte aktuellt

 

8. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att lagra dina personuppgifter som utgörs av:
i. Grundläggande uppgifter om dig: i upp till 1 år från det att du avslutar din relation med
Håslöv Hundpensionat AB.
ii. Transaktionsupplysningar och verifikationer: i upp till 7 år från
transaktionsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning.
iii. Uppgifter i syfte att kunna hantera ett pågående ärende, exempelvis ett klagomål
eller en händelse: i upp till 3 år efter avslut i enlighet med gällande regler.

 

9. DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt att:
• Begära rättelse av dina personuppgifter
• Begära tillgång till dina personuppgifter och
• Dra tillbaka ditt samtycke om vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på
ditt samtycke. Att du drar tillbaka ditt samtycke kommer dock inte att påverka
lagligheten av behandlingen av personuppgifter som utförts före tidpunkten då du drog
tillbaka ditt samtycke.

Under vissa omständigheter, som närmare framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning,
har du också rätt att:
• motsätta dig behandling av personuppgifter och få behandlingen av dina
personuppgifter begränsad;
• begära att vi raderar dina personuppgifter; och
• få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit, i ett strukturerat,
allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

 

10. FRÅGOR OCH EVENTUELLA KLAGOMÅL

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina
personuppgifter så är du varmt välkommen att höra av dig till oss per post eller e-post
på adressen som anges inledningsvis i den här personuppgiftspolicyn. Om du skulle vara
missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du också gärna kontakta
oss så att vi kan göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är
väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på
bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du alltid
en möjlighet att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina
personuppgifter till.
Läs mer på Datainspektionens webbplats
Senast uppdaterad: maj 2018

 

Se vår personuppgiftspolicy

Share This